Webdesign vanuit Gelderland

Website maken in Gelderland

In Gelderland gebruiken wij webdesign om onze klanten te helpen op het communicatieve vlak van marketing, websites en webshops. Zij vinden ons dagelijks op internet en laten ons de punten en komma's zien die voor hen een struikelblok vormen. Wij hebben echter voor ieder probleem op internet een oplossing. Dit heeft o.a. met de jarenlange ervaring en doeltreffende instelling te maken die wij keer op keer weten te gebruiken.


Bouwen website

Wij bouwen website's en gehele webshops standaard snel en op maat. Dat betekent dat u ook nooit hoeft uit te kijken naar oplossingen die de grenzen van ons bedrijf kruisen. Simpel gezegd doet u zaken met een zogenaamde one-stop-shop. Dit heeft als grote voordeel dat u het overzicht behoudt op de bouw van een website en niet te vergeten de kosten.


Een website is een verzameling samenhangende webpagina's met gegevens, zoals tekst, afbeeldingen of video's, die opgeslagen worden of in het gebruikte jargon gehost (= letterlijk: 'geherbergd, onderdak geboden'). De website is vervolgens op een of meerdere webservers gezet en is (meestal) opvraagbaar gemaakt via internet. Het woorddeel web in website verwijst naar het wereldwijd web en het Engelse site betekent plek. Een website wordt ook wel aangeduid met het Engelstalige leenwoord site, dat in het Nederlands is aanvaard. Tevens bestaan er de Nederlandse woorden weblocatie of webstek voor. Deze woorden worden echter niet vaak gebruikt.

Een webpagina is een document, typisch geschreven in (X)HTML dat vrijwel altijd beschikbaar is via HTTP, een protocol waarmee een webserver communiceert met een client (meestal de webbrowser van een gebruiker).

Een webbrowser vertaalt het HTTP-bericht in bruikbare informatie voor de gebruiker zoals het tonen van een webpagina.

Alle publiek toegankelijke websites worden over het algemeen collectief benoemd als het "wereldwijde web" wat weer een deel van een bepaalde laag van het internet vormt.

Een kerneigenschap van het wereldwijde web vormt de hyperlink, een deel van het concept Hypertext; hiermee kan een gebruiker direct naar een specifieke tekst of andere digitale entiteit springen.

De webpagina's van een website zijn meestal toegankelijk via een specifieke node (URI). Vaak wordt deze specifieke startnode de hoofdpagina of homepage genoemd. De URI's van de webpagina's zijn meestal georganiseerd in een hiërarchie. De hyperlinks tussen de webpagina's geven echter per gebruiker een andere representatie van de betreffende website.

Belangrijke standaarden rondom het wereldwijde web worden onder andere beheerd en uitgebreid door voorstellen door het World Wide Web Consortium, beter bekend als het W3C. De directeur van het W3C is Tim Berners-Lee, die in 1991 HTML voorstelde, als subset van het complexere SGML als vervolg op de hypertext-achtige uitvoering Gopher (het WWW is daarmee nog steeds geen hypertext-systeem).